Shqipëria #1

0

Mibbit: Sugjerohet për përdoruesit të cilët lidhen nga PC / Smartphone / Tablet.

          

Statusi serverit: Online

Shqipëria #2

1

The Lounge: Është platformë me dizajn më të pastër dhe funksione shtesë nga Mibbit.

          

Statusi serverit: Offline

Shqipëria #3

0

Flash: sugjerohet vetëm për përdoruesit të cilët lidhen nga PC.

Statusi serverit: Offline